SJUKBESÖK / NATTVARD I HEMMET

När vi själva inte orkar att deltaga i kyrkans gudstjänster och övrig verksamhet så kommer vi präster gärna hem på besök. Möjlighet finns också för den som önskar att fira nattvard. I vår Kyrkohandbok finns en kort och enkel form för det som kallas sjukkommunion. Vi gör även besök på sjukhus och äldreboenden. Kontakta oss gärna om ni önskar besök. Dessa stunder i hemmet kan ofta bli "heliga stunder" och präglas av närhet och gemenskap.