FADDRAR

De allra flesta föräldrar väljer en eller flera faddrar till sitt barn.
Gudmor och gudfar är i princip samma sak som fadder.
Faddern var ursprungligen den som ledsagade barnet ut i livet, ett ansvar som med tiden sträcktes ut till att fadder var delaktig i barnets fostran - särskilt då barnets kristna fostran. Senare kom faddrarna också att få en social uppgift – om något hände föräldrarna skulle fadder ta hand om barnet.
 
Så ser fadderskapet inte ut riktigt idag. Men att bli utsedd till fadder är ett hedersuppdrag och ett förtroende. Som fadder är man utvald att vara barnets följeslagare, en vuxen vän som finns till hands för stöd och uppmuntran.
En viktig uppgift för faddrarna är också att kunna möta barnets frågor om Gud - därför bör en fadder själv vara döpt och ha en grundläggande kunskap om kristen tro. 
 
Det är företrädesvis fadder som bär fram barnet till dopet, och de medverkar ofta i gudstjänsten med att hälla upp vatten, tända dopljus, textläsning eller annat. 
De får sedan ett fadderbevis med uppgifter om tid och plats för dopet och en påminnelse om fadderuppdraget.