VÄLKOMME
TILL 
BARNVERKSAMHET
EN

VÅREN 2018

 

 

"Det finns hundratusende stjärnor, Gud känner varendaste en, precis som han känner var fjäril, var blomma, vart strå, varje sten.

Det finns ingen stjärna och blomma, som gud inte kallar vid namn. Det finns inget barn i all världen, som inte får rum i hans famn."

 

 

 

Här hittar du information om alla våra    
barngrupper i Jämjö Pastorat.

Här hittar du information om Kyrkis 2018

Anmälan Kyrkis