Vigsel|Vigselordningen|Samkönade äktenskap|Vigsel i utlandetBoka vigsel
  
Utskriftsvänlig

ATT GIFTA SIG I UTLANDET

En svensk prästs vigselrätt gäller bara i Sverige. Man kan alltså inte "ta med" sig en svensk präst som arbetar i Svergie och ha en vigsel utomlands.
För att en vigsel med svensk präst ska bli giltig krävs ett beslut av regeringen, men ett sådant beslut ges sällan för enstaka tillfällen eller för vigsel mellan vissa bestämda personer.
Ett alternativ till vigsel utomlands kan vara kyrklig välsignelse, vilket alla svenska präster kan ge de par som har ingått en borgerlig vigsel. 

På SKUT:s hemsida 
www.svenskakyrkan.se/default.aspx finns mer information om vigsel och välsignelse utomlands. Där finns också en förteckning över alla utlandskyrkor, orter i utlandet där man kan få vigsel/välsignelse samt förteckning över särskilda vilkor som gäller för vigsel i olika länder.

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies