LOKALUTHYRNING
Utskriftsvänlig


Lokaluthyrning

Priser
Vid alla kyrkliga förättningar såsom dop, vigsel, begravning, konfirmation mm. är det gratis att hyra våra lokaler om du tillhör Jämjö Pastorat.

Annars är det dessa priser som gäller...
fr o m. 2018-01-01


Jämjös församlingshem
Stora salen med kök 500 kr
Lilla salen med kök 280 kr
Annat rum med kök 280 kr
Stora salen utan kök 360 0kr
Liten sal eller annat rum utan kök 140 kr

Ramdalas församlingshem
Hela nedre plan med kök 500 kr
Hela nedre plan utan kök 280 kr
Övriga rum med kök 210 kr
Övriga rum utan kök 140 kr

Sturkös församlingshem
Hela nedre plan med kök 500 kr
Hela nedre plan utan kök 280 kr
Övriga rum med kök 210 kr
Övriga rum utan kök 140 kr

Kristianopels församlingshem
Nedre plan med kök 500 kr
Nedre plan utan kök 280 kr

 

Torhamns församlingshem
Stora salen med kök 500 kr
Stora salen utan kök 280 kr
Lilla salen med kök 210 kr
Lilla salen utan kök 140kr


Priserna anges per uthyrningstillfälle under en och samma kalenderdag, dock högst 6 timmar.

För bokning av samtliga lokaler ring växeln på tel 0455-31 34 40 eller direkt till Maria: tel 0455-31 34 53
 

 

 

 

Regler för upplåtelse av lokaler

 

 • Vid upplåtelse av lokal gäller allmänt att ha god ordning bland besökarna råder och att verksamheten inte stör eventuella andra aktiviteter i huset.
 • Utöver den anvisade lokalen disponerar respektive hyrestagare allmänna utrymmen som kapprum, toaletter och liknande, i förekommande fall tillsammans med andra grupper. Däremot disponeras ej kök, pentry eller liknande lokaler, om annat ej överenskommits, även om dessa lokaler är lediga.
 • Hyrestagaren ska i samband med bokningen meddela namn, adress och telefonnummer på den person som är ansvarig. Hyrestagaren är ekonomiskt ansvarig för sådan skada på inredningen och utrustningen som till följande eller obetänksamhet uppstått.
 • Nyckel till lokalen hämtas enligt överenskommelse med aktuell församlingsvärdinna/kyrkvaktmästare eller Pastorsexpeditionen i Jämjö tel: 0455-313440,och återlämnas enligt överenskommelse. Tänk på att höra av er i tid ang. nyckelavhämtning, hämtas ca. 3 dagar innan bokning. Förekommen nyckel ersättes med 1000kr. I övrigt skall hyrestagaren ersätta upplåtaren för förorsakad skadegörelse, larmutryckning, städning eller dylikt.
 • Avfallshantering - Uppkomna sopor i samband med uthyrning, som inte betäcknas såsom brännbart avfall enligt Affärsverkens direktiv, avlägsnans om omhändertas av hyrestagaren efter användningen. För den händelse att icke brännbart avfall ej har bortförts, debiteras hyrestagaren 200 kr utöver överenskommen lokalhyra.
 • Vid ommöblering av lokalen så återställs möblerna i den ordning de mottogs. Lokalen städas efter användningen.
 • I mån av tekninsk utrustning, såsom bandspelare, stillbildsprojektor mm. önskas, kan dessa utlånas av församlingen på villkor som särskilt överenskommes.
 • Betalning sker på följande sätt:
 1. BG 5115-4375 (märk inbetalningen "Hyra av lokal xxx och datum)
 2. Swish 1234 8381 73 (märk inbetalningen "Hyra av lokal xxx och datum)
 3. KontantJämjö församlingshem
Foto: Eine Andersson
Ramdala församlingshem
Foto: Eine Andersson
Kristianopels Församlingshem
Foto: Martina Mirveus
Sturkö församlingshem
Foto: Henrik Persson
Torhamns församlingshem.
Foto: Eine Andersson

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies