DopBoka dop|Faddrar|Dopduvan
Utskriftsvänlig

 

ETT BARN ÄR FÖTT!
 

Ett barns födelse väcker starka känslor - plötsligt har man ett helt nytt liv i sin famn! 
Andäktigt räknar man fingrar och tår, vaggar och hyssjar.
Det är svårt att släppa blicken från den lilla – ett underverk i dess rätta bemärkelse! En ny människa har kommit till jorden -  det måste firas!

 

DOPET

 

 

Ett vanligt sätt att fira ett barns födelse är att bära fram det till dop.
I dopgudstjänsten ges uttryck för glädje och fest – och tacksamhet.
Stolta föräldrar visar för första gången upp sitt barn och uttalar högt dess namn inför släkt och vänner.
Dopet hör hemma i ett stort och viktigt sammanhang av traditioner som binder ihop släktena nu och då.  Tradition är viktigt - det är genom traditionerna vi skapar sammanhang och helhet i livet. I dopet förs vi också in i den andliga samhörigheten mellan alla döpta genom tiderna och vi upptas i den kristna kyrkan.

 

 

Dopet är ett sakrament (ett mysterium) och går egentligen inte att förklara.

 

Denna lilla dop psalm vill ändå berätta något om dopets innebörd:

 

 

Sov du lilla, sov nu gott, du är döpt ditt hår är vått,

 

i Guds händer vi dig lagt, ditt och Guds namn här blev sagt.

Du är på den gröna gren, liten knopp, Guds ögonsten.

 

Fråga sen allt vad du kan, vem är Gud och var bor han?

Vem har skapat jord och allt, lejon, fåglar, varmt och kallt?

Fråga oss om tro och hopp, dop och nattvard, lilla knopp.

 

Liten knopp på Livets träd, litet barn på vuxet knä.

Livet rymmer hemlighet, större än vad någon vet;

som en knopp som går i blom, du vårt barn, Guds egendom.

(psalm 832 i Psalmer i 90-talet)

 

 

Dopet är Guds gåva till oss – ett inbjudan till att leva ett sant mänskligt liv i kärlek, harmoni och respekt för andra, oss själva – och Gud!

 

 

 

Ett dopbevis överlämnas efter dopet. I detta finns bl a barnets namn, tid och plats för dopet. När dopet sker registreras barnet som medlem i Svenska kyrkan.

 

 

HUR DOPET GÅR TILL

 

Dop i Svenska kyrkans ordning sker alltid enligt ett fast ritual
(ordningen finns i de flesta utgåvor av psalmboken).
Det hindrar dock inte att dopet kan gestaltas på ett personligt sätt.
Ett flertal uppgifter finns för föräldrar, faddrar, syskon och andra att delta i, och det finns inga hinder för att utöver psalmer lägga till annan sång och musik – eller kanske diktläsning?
Hur dopet går till berättar prästen vid det dopsamtal som alltid hålls innan dopgudstjänsten. Vid detta samtal kommer man också överens om psalm och sång eller annat, och vilka som är intresserad av att delta med uppgifter i gudstjänsten. 


 

De flesta familjer har tillgång till DOPDRÄKT, som ofta följt med i flera generationer. Eller så köper man eller syr upp en ny.
I Jämjö pastorat finns en dopdräkt som man kan använda om man så önskar.
När Du kontaktar präst för bokning av dop – meddela att Du också vill boka dopdräkten!
 
 

 

VÄLKOMNA TILL DOP!

 

 

 

 

För den som vill få tips och råd om allt möjligt  kring dopet – som sånger, dikter, presenter, festarrangemang etc, gå gärna in på www.barndop.nu

 För mer information om hur man bokar dop, när man får sin dopduva och om faddrarnas betydelse se rubrikerna ovan... eller ring oss på 0455-313440
Ett barn är fött...

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies