Begravning|Begravningspastoral|GravskötselEtiska regler för krematorieverksamheten|Boka begravning
  
Utskriftsvänlig

Gravskötsel

 

Samfällighetens kyrkogårdar är värdiga vilorum för de bortgångna.
De är även en tillgång för besökarna, en vacker välvårdad plats som kan ge ro och tillfälle till eftertanke.

Ansvaret för kyrkogårdarnas skötsel delas mellan Jämjö kyrkliga samfällighet och gravrättsinnehavarna. Samfällighetens kyrkogårdsförvaltning sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick.

Gravlyktor och ljus
Samfällighetens kyrkogårdsförvaltning ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna under tiden 1 oktober till 31 mars. Står de kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel.

Riktning av gravsten
Kyrkogårdsförvaltningen kan i vissa fall ombesörja justering av gravstenar och andra typer av gravvårdar. Kontakta respektive kyrkogårdsvaktmästare.

Om du sköter graven själv
Väljer du att sköta graven själv, då ska Du putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs.

Bristfällig skötsel
Kyrkogårdsförvaltningen vill påminna om att bristfällig gravskötsel kan leda till att gravrätten förverkas. Det vill säga att du förlorar gravrätten.

Vi erbjuder fackmässig gravskötsel
Välkommen att beställa skötselavtal och få graven väl omskött. Skötsel beställs enligt löpande ettårsavtal. Avtalet gäller ett år i taget med årlig fakturering och automatisk förlängning vid betalning av det årliga fakturerade beloppet.

Skötseluppdraget omfattar...
Tecknar du ett skötselavtal kommer vi att:

  • Utföra vårstädning under april månad inklusive borttagande av eventuella vinterdekorationer.
  • Klippa gräset på graven hela säsongen.
  • Kratta graven hela säsongen (grusgrav).
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på jord eller grus vid behov.
  • Att vid behov rensa planteringsytan från ogräs och städa graven.
  • Höststäda graven under oktober månad och ta bort sommarväxter.
  • Rikta gravvården.
  • Garantera att graven hålls i vårdat skick och att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt.
  • Komplettera med plantering av växter och vinterdekorationer.

Du kan också beställa plantering av ettåriga vår- och sommarblommor samt utplacering av vinterkrans inför Allhelgonahelgen.

Hur beställer du skötsel
Du som inte har något avtal men vill teckna ett nytt avtal med oss, kontakta oss på tfn. 0455-31 34 41 eller på e-post:emma.lind2@svenskakyrkan.se

Vill du ändra ditt gamla avtal. Vänligen kontakta oss så översänder vi dig ett nytt avtal och faktura till dig.

Vill du nå kyrkvaktmästarna direkt så gör du det säkrast kl.09.00-09.30
Jämjö -  0702-63 03 51
Kristianopel och Avaskär -  0702-63 03 52
Ramdala -  0702-63 03 53
Sturkö och Tjurkö -  0702- 63 03 54
Torhamn -  0702-63 03 55

 

Prislista för gravskötsel 2017
 

 

Gräsgrav
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av liten rabatt ( <0,5 kvm ) Enkel kist-/urngrav 500 kr/år
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av liten rabatt ( <0,5 kvm ) Dubbel kistgrav 600 kr/år
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av liten rabatt ( <0,5 kvm ) Tre-bredd kistgrav 
710 kr/år

Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av stor rabatt ( >0,5 kvm ) Enkel kist-/urngrav 700 kr/år
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av stor rabatt ( >0,5 kvm ) Dubbel kistgrav 
810 kr/år
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av stor rabatt ( >0,5 kvm ) Tre-bredd kistgrav 925 kr/år

Grusgrav
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av rabatt. Enkel kist-/urngrav 700 kr/år
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av rabatt. Dubbel kistgrav 
810 kr/år
Grundskötsel av gravplats inkl skötsel av rabatt. Tre-bredd kistgrav 925 kr/årPlantering - Tillvalsalternativ
Vårblommor, penséer 15kr/st
Sommarblommor, begonior 17kr/st
Vinterkrans 115kr/st
Plantering av rosor 150kr/st
1/2 kärra jord/grus 100kr
1 kärra jord/grus 180kr

Övriga beställningar
Tvättning av gravvård, < 1 meter 160kr/tillfälle
Tvättning av gravvård, > 1 meter 260kr/tillfälle
Timersättning 325kr/timmen

Övriga arbeten på gravplats sker enligt överenskommelse och utföres efter offert och enligt angiven timkostnad.

Vid nybeställning utföres besiktning, eventuella kostnader för iordningställande av rabatt och gravordning som betalas av kunden enligt fastställd timersättning. Eventuellt kan prisförändringar ske under året.
Stadardplantering omfattar endast de sorter och antal som angivits såsom standardalternativ. Gravskötsel och övriga tjäster som utföres av samfällighetens kyrkogårdsförvaltning är ej momspliktiga.


 
Foto: Martina Mirveus
Foto: Martina Mirveus
Foto: Martina Mirveus

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies