Våra kyrkor|Jämjö kyrka|Kristianopels kyrka|Torhamns kyrka|Ramdala kyrka|Sturkö kyrka|Tjurkö kyrka
  VÅRA KYRKOR
Utskriftsvänlig

Tjurkö kyrka 

Denna kyrka uppfördes 1876 på uppdrag av konsul Wolf, grundaren av stenhuggeriet på Tjurkö.
Kyrkan användes av Kronoarbetskårens straff-fångar och det var dessa straff-fångar som byggde kyrkan. Ursprungsplatsen var Herrgården, öns stenhuggarcentrum.
Nu fick även öns befolkning tillträde till kyrkan. Tidigare var man hänvisad till Kungsholms fort.
1894 försvann Kronoarbetskåren från ön. Då fick Tjurköborna hyra den för 100 kr per år. 1929 fick församlingen erbjudande om att överta kyrkan under förutsättning att den flyttades till annan plats. Kyrkorådet antog då erbjudandet och flyttade kyrkan till sin nuvarande plats. Denna flytt kostade ca.5000kr. Kyrktornet med kyrkklockan kom till vid flytten. 1930 återinvigdes kyrkan av biskop Edvin Rohde.

Under senare år har skadorna på kyrka eskalerat. Samfälligheten har låtit sakkunniga bedöma skadorna: 
"Den besvärande lukten i byggnaden kan förklaras som fuktskador hos bottenbjälklaget. Bottenbjälklaget och ytterväggsyllar är så pass skadade att en total rivning av dessa (reds. anm. avser bjälkarna) bedöms som oundvikligt. Orsaken till skadorna är den höga fuktigheten i grunden. Skadorna bedöms som mycket gamla, och har sanolikt initierats redan vid återuppbyggnaden 1930."

Med omtanke om besökare och anställda har samfälligheten låtit en läkare göra en bedömning:
"Barn, gravida och människor med ökad känslighet av något slag i målorganen, i detta fall framför allt luftvägar och andningsorgan, bör inte exponeras för mögel...
Människor bör inte vistas i lokalen som bostad, arbete eller uppehåll för en längre tid än kortvarigt tills skadorna är åtgärdade."

Med anledning av ovanstående har beslut tagits om att tillsvidare hålla kyrkan stängd.
Insändare i Blekingeläns tidning, läs här.

Interiör
Altartavlan
är målad 1888 av straff-fången Abel Andersson från Gävle efter originalet av Karl Bloch, en dansk konstnär.
Predikstolen är gjord av bildhuggaren Lauritz Nilsson 1664. Den består av träfigurer föreställande de fyra evangelisterna. Den fanns från början i Hällaryds kyrka, östra Blekinge.
Många är de gåvor som är skänkta till kyrkan. Två kandelabrar som tillhört den finske fältmarskalken Mannerheim. Psalmboksskåp, målningar, en flamsk vävnad, dopljusstaken m.fl är sådant som personer med anknytning till Tjukö har skänkt. Minsveparen HMS Tjurkös stridsflagga och vapensköld hänger på ena väggen.

Se panoramabilder klicka här!Tjurkö kyrka
Foto: Eine Andersson
Altartavlan är målad av Abel Andersson 1888.
Foto: Eine Andersson

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies