Våra kyrkor|Jämjö kyrka|Kristianopels kyrka|Torhamns kyrka|Ramdala kyrka|Sturkö kyrkaTjurkö kyrka
  VÅRA KYRKOR
Utskriftsvänlig

Sturkö kyrka

Detta är den största kyrkan i Blekinges skärgård och ingår tillsammans med Tjurkö kyrka i Sturkö församling, Jämjö Pastorat. Från början fanns kanske en enklare stavkyrka innan den medeltida Sankta Gertruds kyrka uppfördes. Den blev en offerkyrka helgad åt fiskares- och sjöfararnas skyddshelgon Sankta Gertrud.
Kyrkan var ett rektangulärt långhus i gråsten med ett vapenhus av trä. Detta troligen tillkommet på 1600-talet. Klockstapeln med tillhörande klocka kom till i slutet av 1650-talet. På klockan finns en inskription med årtalet 1655 då den blev gjuten.
Den medeltida kyrkan revs 1878 när den nuvarande skulle uppföras.
Vapenhuset finns kvar och blev sockenstuga, vilket ligger placerat sydväst om kyrkan.
Sturkö gamla kyrka finns att ses på en målning i kyrkan utförd av folkskolläraren Karl Jacob Nilsson (1844-1926). Sonen Gunnar Nilsson, slöjdinspektör, tillverkade en modell av kyrkan och klockstapeln, även denna kan ses i kyrkan idag. Nuvarande Sturkö kyrka är ritad, med början 1875.

Den 13 oktober 1878 invigdes kyrkan. Året innan 1877, revs klockstapeln och klockan flyttades över till tornet till den nya klockan där även en klocka till finns, gjuten till Sturkö församling av C A Norling i Jönköping.
Sturkö kyrka genomgick en inre restaurering 1961 och invigdes på Midsommardagen av biskop Martin Lindström.
Då byggdes bänkkvarteren om och nytt golv lades.
1998 gjordes ännu en renovering. Kyrkorummet fick då ny ljussättning, bänkantalet minskades till förmån för ett andakt- och samtalsrum. Det gjordes också plats för kyrkokören. Kyrkliga arbetskretsen skänkte altarduk, altar- och kormattor. Återinvigningen skedde Kristi Himmelsfärdsdag 1999 av dåvarande kontraktsprosten Clas Klingberg.

Interiör
Fyra malmljusstakar tillhörde den gamla kyrkan och daterade sig till 1600-1700 talet. Altarskåpet går tillbaka till 1500-talets början och ljus-kronorna från 1700-talet. I vapenhuset finns en järnbeklädd offerkista, inköpt 1709 för 2 daler. Den har varit stulen vid två tillfällen men återfunnen. Till kistan finns fyra nyklar som skall förvaras hos kyrkvärdarna och "pastor loci".
Kyndelsmässodagen 1967 fick kyrkan sin första nyanskaffade orgel. I ett visitationsprotokoll från 1872 talas det om ett "composium", vilket troligen var en mindre typ av orgelharmonium. Under slutet av 1800-talet fick man från någon blekingekyrka överta en fyrstämmig orgel som senare byttes ut mot den nya.

Detta och mycket annat finns att läsa om i broschyrer i kyrkan
.

Se panoramabilder klicka här!Sturkö kyrka
Foto: Eine Andersson
Sturkö kyrka
Foto: Eine Andersson
Sturkö kyrka
Foto: Martina Mirveus

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies