Cafékvällar etc|DiakoniSyföreningar|Torsdagsvännerna|Kvällsringen Jämjö|Lunchgemenskap|Trekaffe Kristianopel|Eftermiddagskaffe Ramdala|Eftermiddagskaffe Sturkö|Nattvard i hemmet / Sjukbesök|Enskilda samtal / Bikt
Utskriftsvänlig

I kyrkordningen som reglerar kyrkans verksamhet står det i den första paragrafen: Församlingens uppgift är: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder "att tjäna". Förebilden för vårt tjänande är Jesus Kristus och skildringarna i den fyra evangelierna. Grunden för vårt sätt att leva och verka tillsammans finns i den gyllene regeln: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem."  Varje möte med en annan människa borde präglas av detta.

Diakoni finns därför med i alla de möten och samlingar som vi har i våra församlingar. Allt detta ska genomsyras av den kärlek som vi finner hos Jesus.

Eftersom diakoni är ett av kyrkans fyra ben har vi därför som kyrka olika verksamheter, som en följd av detta. 

VÄLKOMNA TILL VÅR
VUXENVERKSAMHET / DIAKONI

Här hittar du information om all vår vuxenverksamhet i Jämjö Pastorat

Klicka dig vidare på respektive "knapp" här ovan.
Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies