Våra kyrkor|Jämjö kyrka|Kristianopels kyrka|Torhamns kyrka|Ramdala kyrkaSturkö kyrka|Tjurkö kyrka
  VÅRA KYRKOR
Utskriftsvänlig

 
Ramdala kyrka
 

Ramdala kyrka syns tydligt på sin höjd ett par hundra meter söder om E-22an. Kyrkan är den enda sockenkyrkan som finns kvar av de 8 som fanns i Blekinges Östra Härad vid medeltidens slut. En modern datering talar för att kyrkan byggdes vid 1200-talets mitt. Sedan 1900-talet har kyrkoforskare räknat Ramdala till en grupp kyrkor som kallas försvarskyrkor, och att kyrkan från början haft två torn -ett i öster och ett i väster. Man har också menat att koret och långhuset haft ytterligare en våning som använts i försvarets tjänst. Det västra tornet är sedan länge rivet, men på kyrkvinden finns fortfarande ett litet rum kvar som möjligen är en rest av en eventuell våning. Dock finns det idag inga bevis för att det inom kyrkans murar funnits utrymmen som byggts för försvarsändamål.

Ramdala kyrka har genomgått många förändringar genom tiderna, och inte bara själva byggnaden utan också kyrkorummet såg annorlunda ut än idag. Det enda som återstår av den medeltida inredningen är altarskivan som idag ligger utanför korportalen. Omfattande förändringar av kyrkorummet skedde på 1600-talet, då den nya protestantiska läran kom (innan dess var vi katoliker).
Stora delar av den inredning som införskaffades pryder än idag kyrkorummet - som altarprydnaden, predikstolen, dopfunten och träbänkarna. De nuvarande bänkarna är dock förändrade vid flera tillfällen. Läktarna byggdes förmodligen i slutet av 1600-talet för att alla sockenbor skulle få plats. Senare tillfogades ett framskjutande mittparti som rymde orgeln från år 1860. Den nuvarande orgeln installerades 1969.

Även om kyrkan idag vid ett första påseende påminner om en kyrka byggd under 1800-talet, råder inga tvivel om kyrkans ålder när man kommer in i kyrkorummet. Rummet är mycket vackert i sin enkelhet, och tanken på hur människor har firat gudstjänst här i nästan tusen år låter oss känna historiens vingslag.

Ramdala kyrkogård var från början förhållandevis liten, och utvidgades först på 1860-talet, då åt öster. Under 1904 och 1912 utvidgades kyrkogården åt väster. Den senaste utvidgningen ägde rum på 1960-talet då prästens trädgård togs i anspråk. Dess gamla acasiaträd står idag i minneslunden som anlades på 1980-talet på den nya kyrkogården. Prästgården är idag en privat fastighet och inte längre i församlingens ägo.

Ramdala församlingshem ligger mittemot kyrkan (över vägen) och byggdes i början av 1800-talet. Byggnaden var från början sockenstuga, sedan var den byns skola i ungefär 150 år innan den invigdes som församlingshem år 1985. Då hade en omfattande renovering genomförts.

Informationen om Ramdala är hämtad från "Vägledning till Ramdala kyrka" från 2002 och är sammanställd av Marit Anglert och Ramdala kyrkoråd.
Skriften finns tillgänglig i kyrka och församlingshem.

Se panoramabilder klicka här!Ramdala kyrka
Foto: Eine Andersson
Ramdala kyrka
Foto: Martina Mirveus
Ramdala kyrka
Foto: Eine Andersson
Ramdala församlingshem
Foto: Eine Andersson

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies