Våra kyrkor|Jämjö kyrka|Kristianopels kyrka|Torhamns kyrkaRamdala kyrka|Sturkö kyrka|Tjurkö kyrka
  VÅRA KYRKOR
Utskriftsvänlig

Torhamnskyrka

Redan i slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet byggdes den första kyrkan i Torhamn. Den va betydligt mindre än den nuvarande och bestod av ett rektangulärt långhus med ett lägre, rakt avslutat kor.
Den låg ca 17 m söder om den nuvarande kyrkan och var ca 14.25 m x 11,1 m.
Murarna var uppförda av gråsten som var putsade på utsidan den sista tiden. I norr fanns en sakristia och i söder fanns ett vapenhus. Kyrkan var helgad åt St. Måns.

Nordost om den gamla kyrkan stod en klockstapel i trä.
Den gamla kyrkan revs 1884 då den var i mycket dåligt skick och dessutom alldeles för liten. Församlingens folkmängd uppgick då till drygt 4000 personer. (Idag ca. 1500 personer)

Den 15 mars 1885 började man bygga den nya kyrkan som var klar redan den 6 juli. Man hade då fått en kyrka som var 150 fot hög (ca 44,5) och ett utmärkt sjömärke som syntes långt ut till havs. I kyrkan fanns sittplats för 700 personer och dessutom gott om plats för stående. Byggmästare var Carl Johnsson som fick mycket beröm för sitt arbete. Den 2 augusti invigdes kyrkan.

Utvändigt har kyrkan inte förändrats. Men invändigt har ganska stora förändringar skett. Den första ombyggnaden skedde 1950-1951. Sakristian, som ligger i öster, var tidigare skild från långhuset med ett skrank. Detta ersattes nu med en ny altartavla. Den återger Jesu närvaro bland Torhamnsborna. Sakristian delades också så att den norra delen blev till ett bårrum. De stora vedkaminerna togs bort och elektrisk värme installerades.

Nästa stora inre renovering gjordes 1973-1974. Då uppfördes en vägg under läktaren, långhuset blev något kortare, men istället fick man en samlingssal, ett kapprum, toalett och pentry. Bänkar, bänkluckor och dörrar ommålades efter färgsättningsförslag av konstnären Ivar Gustafsson.

15 augusti 2005 stängdes Torhamns kyrka för invändig målning och renovering. När bänkar, bänkluckor, dörrar och läktaren målades om tog man upp den färgsättning som fanns i altartavlan. Kyrkan ger nu ett ljusare intryck. Den återinvigdes den 7 maj 2006 av prosten Claes Klingberg, tidigare kyrkoherde i Torhamn.

En utförligare beskrivning av Torhamns kyrka finns att läsa i boken
"Torhamns kyrka - 100 år". Denna bok finns att köpa på bokbordet i Torhamns kyrka.

Se panoramabilder klicka här!
 
Torhamns kyrka
Foto: Eine Andersson
Torhamns kyrka
Foto: Eine Andersson
Torhamns kyrka
Foto: Martina Mirveus

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies