Våra kyrkor|Jämjö kyrka|Kristianopels kyrkaTorhamns kyrka|Ramdala kyrka|Sturkö kyrka|Tjurkö kyrka
  VÅRA KYRKOR
Utskriftsvänlig

 
Kristianopels kyrka
 
 


Den nuvarande Kristianopels kyrkan invigdes 1624 med namnet
"Heliga Trefaldighets kyrka". Den är byggd i vacker nordisk renässansstil med trappgavelstorn, som över kyrkans norra korsarm höjer sig ganska högt över långhusen. De snedvinkliga gavlarna på kyrkan i öster och väster beror på att dessa en gång följt sträckningen av stadens gator utanför utan att ge avkall på kyrkans orientering i öster - väster.

Kyrkan var till en början indelad i tre avdelningar, åtskilda från varandra genom låga väggar som man kunde se över, såkallad skrank. Skranket vid predikstolsgången är ett minne av det gamla korskranket från 1647.

Korväggen tillkom 1838 och är mycket ovanlig med sina träd. De är målade av Johan Eneberg, en känd bygdemästare. Trädet till höger bär Blekinge vapen och det till vänster Oscar I:s krönta namnschiffer. Altaret från 1624 är av gråsten.

Predikstolen är av ek från 1621 och möjligen gjord av samme mästare som gjort altaruppsättningen. I predikstolens nischer står träskulpturen av de fyra evangelisterna jämte deras symboler. Längst till vänster står en Maria-bild av senare ursprung. Den åttakantiga baldakinen från 1787 kröntes av den fornkyrkliga Kristussymbolen, pelikanen, som föder sina ungar med sitt eget blod.

Vid den norra korväggen står den såkallade kungastolen, timrad av ek, skulpterad och målad. Erik Krabbe, landshövding i Kristianopel 1635-42, lät bygga stolen på Kristian IV:s uppdrag 1635.

Redan när Kristianopel blev stad 1603 började man bygga den första kyrkan ca.350 meter söder om den nuvarande. Dess historia blev inte lång. När den svenske kronprinsen Gustav Adolf intog staden 1611 brändes och förstördes både staden och kyrkan. Idag tror man att resterna från den gamla kyrkan döljer sig under den såkallade kärringkullen.
Efter att staden sen på nytt byggts upp gav kung Kristian IV befallning om att en ny kyrka skulle byggas 1618. Den blev klar 1624.

Broschyr om Kristianopels kyrka finns här!

Se panoramabild klicka här!


 
Kristianopels kyrka
Foto: Eine Andersson
Den vackra korväggen i Kristianopels kyrka
Foto: Eine Andersson
Kristianopels kyrka
Foto: Eine Andersson

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies