BegravningBegravningspastoral|Gravskötsel|Etiska regler för krematorieverksamheten|Boka begravning
Utskriftsvänlig

Begravning

Livet innebär för oss människor både glädje och sorg. När man drabbas av det ena eller andra är det viktigt att ha någon att dela det med. Sorgen blir inte mindre men lättare att bära när man får dela den med någon. Vid dödsfall kan det därför vara naturligt att ta kontakt med någon av prästerna i Jämjö pastorat.

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Det finns inget rätt sätt att sörja- alla gör vi det på vårt eget sätt och det ena är inte bättre eller sämre än något annat.

Vi hanterar vår sorg på olika sätt. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad ensam. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det. Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningscermoni och gravsättning.

Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.

Begravningscermoni

Begravningscermoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. För alla som är medlemmar i svenskakyrkan är begravningscermonin kostnadsfri.

Begravning

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten..

Jämjö pastorat 
består av 5 församlingar, har kyrkogårdar i Jämjö, Kristianopel, Avaskär, Torhamn, Ramdala och Sturkö/ Tjurkö.


Vi ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningscermonien. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.
Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster kostnadsfria.

 

Hur går det till?

När dödsfallet meddelats till pastorsexpeditionen bestäms ofta tid för själaringning, tacksägelse och begravningsgudstjänst. När detta är klart tar den präst som kommer att ha begravningen kontakt med dödsboet om inte detta redan har skett. Man bestämmer tid för att träffas, ett så kallat sorgesamtal.

Då kan man berätta hur man har det i sorgen, man kan berätta för prästen om den döde samt bestämma psalmer, solosånger och musik till begravningsgudstjänsten.

Pastorsexpeditionen har öppet mån. – fre. 10.00-12.00 samt onsdagar 13.00-15.00

Jämjö pastorat
Torhamnsvägen 8                

373 72  JÄMJÖ  
             
Begravningsverksamheten:
Förvaltningsassistent:

Emma Lind tel: 0455-31 34 41
E-post: emma.lind2@svenskakyrkan.se

 
Präster:

Kristianopel/ Komminister

Sanna Linderson tfn: 0708 62 19 86

Ramdala/ Sturkö Komminister:

Linda Allwood  tfn: 0702 63 02 95

Torhamn/ Komminister

Sanna Linderson tfn: 0708 62 19 86


Jämjö Kyrkoherde

Patrik Magnusson tfn: 0702 63 03 50   

 

 

 

   
Foto: Eine Andersson
Foto: Eine Andersson
Foto: Eine Andersson

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies