PERSONAL
Maria Fredriksson, Förvaltnings ass.

Maria jobbar med administration, bokning av dop och vigslar, faktura- och lönehantering i Jämjö Pastorat.

Tfn: 0455-313453
E-post: maria.fredriksson@svenskakyrkan.se Martin Folkar, Kyrkokamrer

Martin jobbar som kamrer i Jämjö Pastorat

Tfn: 0709-896804

 E-post: martin.folkar@svenskakyrkan.seEmma Lind, Förvaltningsassistent.

Emma jobbar med begravningsverksamheten inom Jämjö pastorat, kommunikation, hemsida och Kyrknytt.

Tfn: 0455- 313441

E-post: emma.lind2@svenskakyrkan.se


Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies