Utskriftsvänlig

GUDSTJÄNSTLIVET

 

I vårt pastorat strävar vi efter ett rikt och varierat utbud av gudstjänster som vänder sig till alla olika åldrar. Som regel firas gudstjänst i tre eller fyra av pastoratets kyrkor varje söndag.
De större helgerna erbjuds gudstjänst en eller två av de olika dagarna.

 

Under terminerna firas regelbundet familjegudstjänster i de olika församlingarna.
I dessa medverkar de olika barn-och ungdomsgrupperna samt barnkörerna. Försök görs också att bilda gudstjänstgrupper som tillsammans förbereder gudstjänsterna. Vill du vara med i en gudstjänstgrupp så hör gärna av dig till oss.

 

Utbudet av sång och musik är stort i våra gudstjänster, Såväl pastoratets körer som olika konstellationer inom körerna medverkar.
Satsning görs också att engagera ungdomar från Kulturskolan i Karlskrona liksom andra lokala förmågor.
Vissa tillfällen görs större satsningar  på musikaler, där alla pastoratets körsångare deltar.

 

Sommarkyrkan i Kristianopel under hela juli månad är en stor satsning på sång och musik.
Många besöker då de olika konserterna, folk inte bara från vår egen bygd utan även många turister. 
Helgmålsbönerna i Sturkö kyrka under två sommarmånader erbjuder även många fina sång-och musikinslag och samlar många deltagare.
I övrigt läggs tyngdpunkten på musiken under våren och hösten samt de stora helgerna.

 

Mässa, nattvard, firas som regel varannan söndag, men kan variera något i de olika församlingarna. I Jämjö firas veckomässor i Kapellet, församlingshemmet, varannan onsdag kväll och i Torhamns kyrka firas Sinnesromässor vissa fredagskvällar.

 

Gudstjänsten är vår gemensamma mötesplats som Guds folk.
Här fyller vi på vårt andliga behov för att sedan under veckan föra vidare det kristna budskapet i de många olika sammanhang, där vi finns och verkar.

 

I församlingsbladet KYRK-NYTT, som utkommer fyra gånger per år finns på mittuppslaget en sammanställning av det totala gudstjänstutbudet. Du kan också se dom gudstjänster som kommer vara inom den närmaste månaden i vår kalender här på hemsidans startsida.

Gratis kyrkbil! Erhålls till alla gudstjänster och samlingar i Jämjö.
Ring Ingmar Olsson: 0708-506933

 

Välkomna! 

Startsida  •  Våra kyrkor  •  Fråga prästen  •  Tänd ett ljus  •  Personal  •  Anmälan till aktiviteter  •  Lokaluthyrning  •  Kyrknytt  •  Länkar  •  GDPR  •  
Cookies